เกี่ยวกับเรา

Digital Search Group ก่อตั้งในปี 2010 โดย Joe Ryan ในฐานะ Founder & CEO และได้รวบรวมทีม SEO ที่เชี่ยวชาญในการสร้างยอดเข้าชมและ Conversion เราทำให้การเข้าถึงออนไลน์ของลูกค้าเติบโตอย่างมีเสถียรภาพด้วยกลยุทธ์ SEO ที่ปรับแต่งเฉพาะตามความต้องการของลูกค้าที่ร่วมงานกับเรา ทีม DSG เราให้บริการ SEO แบบ White-hat โดยใช้ทักษะพิเศษเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของเว็บไซต์และมุ่งเน้นไปการนำเว็บไซต์ของลูกค้าทะยายไปสู่อันดับต้น ๆ บนหน้า SERP

About Digital Search Group UK

บริษัทที่ให้ความไว้วางใจแก่เรา

intel
Coca Cola
Siemens
Volkswagen
Lexus
ebay
Allianz
Boohoo
Etihad
Fairmont
Anglian
TalkTalk

ทำไมต้องเลือก DIGITAL SEARCH GROUP?

เราคือเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลที่มีประวัติขาวสะอาดและน่าเชื่อถืออย่างมาก ดังนั้นเมื่อร่วมงานกับเราคุณจึงสามารถวางใจในเรื่องความปลอดภันได้อย่างแน่นอน รวมถึงมั่นใจได้อีกด้วยว่ากลยุทธ์ที่เราวางไว้นั้นจะเห็นผลและนำพาความสำเร็จมาให้คุณได้จริง นอกจากนี้ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมไหน ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เราก็สามารถปรับแต่งกลยุทธ์ให้เหมาะสม และทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้

ทีมงานมากประสบการณ์ของเรา

ที่ Digital Search Group เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จของลูกค้าคือ ความสำเร็จของเรา การเดินทางของเรานั้นเชื่อมโยงกับเป้าหมายของคุณเสมอ คุณจึงมั่นใจได้เลยว่าเราจะมุ่งมั่นและตั้งใจพาคุณไปเจอกับความสำเร็จนั้นให้ได้ ค้นพบความร่วมมือที่สร้างขึ้นจากความไว้วางใจ นวัตกรรม และวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันเพื่ออนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นจากบริการ SEO ที่มีประสิทธิภาพของเรา Digital Search Group

Joe Ryan

Joe Ryan

FOUNDER & CEO

As the founder and CEO of DSG, Joe is a long-standing internet marketing professional who has worked with some of the world’s leading brands. Highly adept in all areas of the industry, from SEO technical audits and search engine marketing to high-end link acquisitions and in-depth competitor and market analysis, he endeavours to drive the company and provide exceptional SEO while delivering the highest ROI for the client’s digital spend.

Laurence Porter

Laurence Porter

CONTENT DIRECTOR

Laurence is an SEO veteran who entered the industry in 2005. Although currently operating as the company’s Content Strategy Director, his role at DSG is wide-ranging as he utilises his extensive knowledge and experience to serve our clientele best. With expertise spanning multiple disciplines, from link-building strategies to in-depth keyword research analysis and creating highly effective content specs, he is a driving force in upholding the company’s core values of quality and excellence.

Janice Mendoza

Janice Mendoza

SNR PROJECT MANAGER

Having joined us in 2012, Project Manager Janice ensures that we meet all daily client requirements and that projects get completed on time and within budget. Responsible for risk assessments, utilising the latest IT to track people and campaign progress, and ensuring our client’s project objectives and best interests are represented. With us from very early on and a natural strategist, Janice is an invaluable member of the DSG family.

Dexter Mangubat

Dexter Mangubat

SENIOR SEO

Dexter has been with Digital Search Group since 2016 and operates as our in-house SEO specialist. He possesses a wide range of skills that allow him to carry out his daily responsibilities of conducting technical website audits and recommendations, checking customer GSC and GC accounts, on-page and landing page optimisation, QC onsite fixes, and coordinating with the DEV team, QC SEO performance reports, competitor research, monitoring client performance in GSC and GA, strategies and proposals, and backlink audits.

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา

Paul Sage

Paul Sage

CONTENT WRITER

Paul is an SEO Copywriter with Digital Search Group. His role involves crafting highly optimised web content to enhance the online visibility and search engine rankings of the company’s clients. He conducts extensive keyword research, seamlessly integrates keywords into content, and ensures the content is engaging and informative. Paul’s expertise in SEO and exceptional writing skills contribute to improving the digital presence of Digital Search Group clients.

Rabin Welo

Rabin Welo

Web Developer

Rabin joined the DSG team several years ago after demonstrating his skills as a programmer and web developer in the computer software industry. He possesses technical skills in PHP/HTML5/CSS/Javascript and SQL. As an experienced and talented web developer, he is responsible for creating themes for new client websites, customising website themes and templates, customising specific functions and plugins for websites, and fixing website crawl issues. 

Md Shakibul Islam Pranta

Md Shakibul Islam Pranta

WordPress Web Developer

Shakibul is a highly proficient and experienced WordPress Web Developer at Digital Search Group. He has long been passionate about using technology to drive social impact and enhance the user experience. Shakibul is supremely competent in WordPress theme customisation using page builders such as Elementor, Kadence blocks, Gutenberg blocks, and more. He is also adept at using WordPress plugins like WooCommerce, Yoast SEO, Rank Math, Fluent Form, Fluent CRM, etc

Limon Islam

Limon Islam

Page Speed Optimisation Expert

Limon is a hallowed member of DSG’s team and provides his knowledge of speed optimisation to our extensive SEO services. A fast and efficient website with quick page loading times is a major ranking factor with search engines and essential for websites aiming at the top SERP positions. Limon is our in-house speed wizard with the ability to optimise client websites and have them loading in under 3 seconds, pleasing Google and the client.

Sheryl Joy Olaño

Sheryl Joy Olaño

Outreach Specialist

Sheryl has played a significant role as an Outreach Specialist and Content Writer with Digital Search Group since starting with us in 2017. Sheryl has always been passionate about writing and lends that passion to optimised on-brand web page content, blogger outreach articles, blog link articles, and press releases. She has proven to be a veritable minefield of creativity and is highly experienced in proofreading and editing to ensure quality is always maintained.

Hannah Angcod

Hannah Angcod

CONTENT MANAGEMENT & OUTREACH

Digital Search Group was fortunate to have Hannah join the crew in 2015. She began her career with us as an SEO content writer and has expanded her skillset ever since. She currently takes a role as an Outreach Specialist, but her duties are varied. From coordinating with the content team, keyword research for link-building, coordinating with service providers, working with the outreach link-building team, and coordinating with project managers and clients concerning content requirements.

Izra Aldemita

Izra Aldemita

Outreach Specialist

Izra is the longest-serving member at DSG and works alongside the blogger outreach and SEO team. Working with us since 2010, she has expanded her skill set to become a gifted SEO Outreach specialist. She ensures that link-building guidelines are met as part of her responsibilities. She also works with the SEO team and assists them with an initial audit, keyword tracking, link disavow submission and URL removal.